Огласна табла

Согласно законот за Основно образование член 8, 122, 144 и 146 донесена и календарот за работа за тројца ученици е донесена одлука за полагање на 
Read more
Почитувани,  согласно Наставниот план за основно образование и Водичот за слободни изборни предмети потребно е да одговорите на прашалникот кој е даден во прилог.Прашалникот служи 
Read more
Општинското основно училиште „Кочо Рацин“ Општина Охрид согласно член 75 став 3 од Законот за основното образование (Службен весник на РСМ бр. 161/2019) и Правилникот 
Read more
ОГЛАС ЗА УПИС ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2024/25  ГОДИНА  Уписите на ученици во прво одделение ќе се вршат во период од 07.05.2024 заклучно со 
Read more
Барање-за-прибирање-на-понуди-за-фотографирање-на-ученици
Read more