ОДДЕЛЕНСКИ ИСПИТ-ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

Согласно законот за Основно образование член 8, 122, 144 и 146 донесена и календарот за работа за тројца ученици е донесена одлука за полагање на одделенски испит.
Испитите ќе се реализираат во јунската испитна сесија во три термини и тоа:
24, 25 и 26.06.2024 година.
 
Во прилог: Пријава и распоред на полагања
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *