Слободни изборни предмети

Почитувани,

 
согласно Наставниот план за основно образование и Водичот за слободни изборни предмети потребно е да одговорите на прашалникот кој е даден во прилог.
Прашалникот служи за да може да се формира листа на слободни изборни предмети од добиените одговори зависи кои слободни изборни предмети ќе се изучуваат во учебната 2024/2025 година.
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *