21 Март – Ден на пролетта и екологијата

 Пролетта ја разбуди природата и го исполни нашето училиште со сончевина🌞 и радост преку:
🌱 песни за пролетта и екологијата
🌱 пролетно чистење и разубавување на училишниот двор и околината
🌱 засадување цвеќиња 🪷🌺🌸
🌱 мерење и одредување парцели за истражување, користење квадратна рамка употребувајќи мобилна апликација за детерминирање на пронајдените растенија (на час по биологија)
🌱 ЕКО пораки
✅ Биди одговорен, биди екологист – светот да биде зелен и чист!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *